ไข่เจียวก้งุ สับ

ไข่เจียวก้งุ สับ

ไข่เจียวก้งุ สับ

215

Omelette with Shrimp