ไข่เจียวก้งุ สับ

ไข่เจียวก้งุ สับ

ไข่เจียวก้งุ สับ

Omelette with Shrimp