ลําบแซลม่อน

ลําบแซลม่อน

ลําบแซลม่อน

295

Spicy Minced Salmon (Larb Salmon)