ยําตระไคร้ก้งุ สด

ยําตระไคร้ก้งุ สด

Spicy Salad with Lemongrass & Prawns