พล่า หมึกกุ้ง

พล่า หมึกกุ้ง

พล่า หมึกกุ้ง

Shrimp & Squid with Spicy Thai Herbs