ผดั ผงกระหรี่ ทะเล

ผดั ผงกระหรี่ ทะเล

Stir-Fried Seafood in Curry Powder