ผดั ผงกระหรี่ ทะเล

ผดั ผงกระหรี่ ทะเล

ผดั ผงกระหรี่ ทะเล

355

Stir-Fried Seafood in Curry Powder