ปูนิ่มทอดกรอบราดซอสพะแนง

ปูนิ่มทอดกรอบราดซอสพะแนง

Panang Curry with Crispy Fried Soft Shell Crab