ปูนิ่มทอดกรอบผัดพริกไทยด

ปูนิ่มทอดกรอบผัดพริกไทยด

Crispy Fried Soft Shell Crab with Black Pepper