นำ้พริกเผาผัดกุ้งกับผักสด

นำ้พริกเผาผัดกุ้งกับผักสด

นำ้พริกเผาผัดกุ้งกับผักสด

275

Roasted Chili with Shrimps and Fresh Vegetables