ต้มยํารวมมิตรทะเล

ต้มยํารวมมิตรทะเล

Tom Yum Talay (Mixed Seafood)