ต้มยําก้งุ

ต้มยําก้งุ

ต้มยําก้งุ

295

Tom Yum Kung (Shrimp)